Gaea Beijing
Floor 12, Building B, Wangjing Greenland Center, Chaoyang District, Beijing, China
+86-010-58426200
Gaea Shenzhen
Unit A4, Kexing Tech Park, Nanshan District, Shenzhen, China
+86-0755-86720836
Common Contact: business@gaeamobile.com
SHANGHAI
GAEAMOBILE CO.LTD.
SHANGHAI BRANCH
WUHAN
GAEAMOBILE CO.LTD.
WUHAN BRANCH
HONGKONG
GAEAMOBILE CO.LTD.
HONGKONG BRANCH
AMERICA
GAEAMOBILE CO.LTD.
AMERICA BRANCH
KOREA
GAEAMOBILE CO.LTD.
KOREA BRANCH
TAIWAN
GAEAMOBILE CO.LTD.
TAIWAN BRANCH
JAPAN
GAEAMOBILE CO.LTD.
JAPAN BRANCH
THAILAND
GAEAMOBILE CO.LTD.
THAILAND BRANCH
VIETNAM
GAEAMOBILE CO.LTD.
VIETNAM BRANCH